Hide Menu

Презентації до уроків інформатики у 7 класі за новою програмою

Інформатика 7 клас (нова програма) до підручника Й.Я.Ривкінд

Розділ 1.  Електронне листування (4 год.)

1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Створення електронної скриньки. Надсилання та отримання повідомлень.

2. Інструктаж з БЖД.  Вкладання файлів. Перенаправлення повідомлень. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою.

3. Інструктаж з БЖД.  Використання адресної книжки та списків розсилання.  Операції над папками та листами.

4. Інструктаж з БЖД. Практична робота №1 «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли».

Розділ 2.  Моделювання (3 год.)

5. Інструктаж з БЖД.  Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми та ін.

6. Інструктаж з БЖД.  Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей.

7. Інструктаж з БЖД. Практична робота №2 «Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах».

Розділ 3.  Алгоритми з повторенням і розгалуженням  (9 год.)

8. Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повторенням. Базова алгоритмічна структура повторення. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

9. Інструктаж з БЖД. Практична робота №3 «Складання та виконання алгоритмів з повторенням  у середовищі Scratch».

10. Інструктаж з БЖД. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то».

11. Інструктаж з БЖД.  Алгоритми з розгалуженням. Базова алгоритмічна структура розгалуження. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch.

12. Інструктаж з БЖД.  Практична робота 4. «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch».

13. Інструктаж з БЖД.   Цикли з передумовою.

14. Інструктаж з БЖД.  Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch.

15. Інструктаж з БЖД.   Практична робота 5. «Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch».

16. Інструктаж з БЖД.   Контрольна робота.

17. Інструктаж з БЖД.  Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Відкривання, перегляд  і збереження електронної книги. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора. Адресація в середовищі  табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Типи даних: число, текст, формула.

18. Інструктаж з БЖД. Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних.  Автозаповнення.

19. Інструктаж з БЖД.  Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.

20. Інструктаж з БЖД. Практична робота №6 «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора».

21. Інструктаж з БЖД.  Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні.

22. Інструктаж з БЖД.  Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.

23. Інструктаж з БЖД. Практична робота №7 «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій».

24. Інструктаж з БЖД.  Стовпчасті та секторні діаграми, їх  об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

25. Інструктаж з БЖД. Практична робота №8  «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі».

26. Інструктаж з БЖД. Контрольна робота по темі: «Табличний процесор»

Розділ 5.  Розв’язування компетентнісних задач (4 год.)

27. Поняття про розв’язування задач в різних галузях діяльності людини.

28. Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань.

29. Розв’язування компетентнісних задач.

30. Розв’язування компетентнісних задач.

Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика,  хімія, біологія, географія, тощо) (5 год.)

31. Інструктаж з БЖД. Навчальні проекти. Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту.

32. Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика,  хімія, біологія, географія, тощо).

33. Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних навчальних проектів.

34. Інструктаж з БЖД. Захист проекту.

35. Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.